آرشیو برچسب ها : واقعیت افزوده چگونه کار می‌کند

واقعیت افزوده چگونه کار می‌کند : واقعیت افزوده می‌تواند بر روی دستگاه های مختلفی مثل نمایشگر ها، عینک ها، دستگاه های پرتابل، تلفن های همراه و نمایشگر های سربند (HMD) نمایش داده شود. واقعیت افزوده از تکنولوژی هایی مثل نقشه برداری همزمان (S.L.A.M) و عمق یابی استفاده می‌کند و شامل اجزایی است که در ادامه […]